کبالت اکتوات

با توجه به ماهیت کبالت اکتوات، قطعه کامپوزیت ساخته شده از رزین کمی مایل به بنفش یا زرد می باشد که این مورد مطلوب بازار نمی باشد. برای تولید یک قطعه بی رنگ نیاز است علاوه بر طراحی و تولید یک رزین بیرنگ، کبالت مصرفی آن نیز از نوع بی رنگ باشد که این مشکل بر اساس تحقیقات شرکت فراپل حل شده است. تولید رزین بی رنگ همراه با کبالت بی رنگ باعث شده است که تولید کنندگان صنعت کامپوزیت و مخصوصا شرکتهای تولید کننده سنگ های مصنوعی، فراپل را به عنوان یکی از گزینه های اصلی و تقریبا بی رقیب در ارائه رزین بی رنگ همراه با کبالت بی رنگ آن در لیست تأمین کنندگان خود قرار دهند.

 

keyboard_arrow_up