پیام مدیر عامل:

فراپل جم تلفیقی از دانش، تخصص، تجربه جهت ارائه محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان است. ما براین باوریم که توسعه مجموعه فراپل جم جز با اتکا به خداوند منان و بکارگیری منابع انسانی شایسته و متخصص، تحقق نخواهد یافت.

 

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، تنوع بخشی به محصولات، رضایت کارکنان و تامین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.

تدوین سیاست های توسعه ای درجهت نیل به اهداف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان (داخلی و خارجی) و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش، کاهش هزینه ها و صیانت از محیط زیست جزو اولویت ها و برنامه های مدیران مجموعه فراپل جم است.

 

در این میان مجموعه ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده، گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا امکان تامین رضایت حداکثری ذی نفعان فراهم نماید.

دکتر حمیدرضا موحد

مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم