رزین های بدون حلال

رزین های پلی استری غیراشباع حاصل انحلال پلی استر غیراشباع در یک مونومر، که به صورت معمول استایرن مونومر است می باشند. پلی استر های غیر اشباع در حالت بدون حلال و در دمای محیط به حالت نیمه جامد یا جامد می باشند و غیر قابل استفاده هستند. شرکت فراپل بر پایه تحقیقات تخصصی موفق به تولید رزین پلی استر غیراشباع  شده است که بدون نیاز به مونومر در دمای محیط مایع می باشد. کاربرد این رزین در تولید انواع خمیرهای مورد استفاده در صنعت کامپوزیت مانند خمیرهای رنگ، خمیر MgO و … می باشد.