رزین های مقاوم در برابر نور خورشید:

رزین های پلی استر غیر اشباع در برابر نوع خورشید، ضعیف بوده و بعد از مدتی شروع به زرد شدن و تخریب می کنند. در راستای رفع این مشکل، شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم اقدام به طراحی و رزین مقاوم در برابر نور خوشید نموده است که از نظر خواص نتایج قابل مقایسه ای با نوع خارجی دارد.